บริษัท/หจก ซื้อชุดตรวจโควิด หักรายจ่ายได้ 1.5 เท่า!